Instellen als App voor IOS gebruikers

Gebruik Safari om uw App via het deel menu-item 'Zet in beginscherm' als icoontje toe te voegen op het startscherm van uw telefoon. LET OP: Voordat u de App installeert op uw telefoon moet u er zeker van zijn dat Safari of Chrome zich niet in de privé-modus bevindt (In deze modus slaat de telefoon geen gegevens lokaal op, waardoor de App niet geïnstalleerd kan worden). U schakelt de privé-modus als volgt uit: Open in Safari de 'Tabs' weergaven, selecteer 'Privé' als deze aanstaat. Als de privé-modus uit staat, wordt de browser in een wit thema getoond.